Home Android Apps Hartslag meten met uw smartphone? Instant Heart Rate hartslagmeter App review

Hartslag meten met uw smartphone? Instant Heart Rate hartslagmeter App review

0

Interface

De Interface van Instart Heart Rate is niet beschikbaar in het Nederlands. De eerste keer dat u de App start krijgt u uitleg over de werking van de App.

afbeelding met het welkom scherm dat u ziet bij het opstarten van de instant heart rate app

Zodra u de app start zal de LED flits van uw camera aan gaan en is het de bedoeling dat u uw vinger op de camera plaatst. Vervolgens kunt u zien hoe de App uw hartslag volgt. Nadat een stabiele hartslag is gedetecteerd (dit kan enkele seconden duren) zal de App over een gemiddelde van 10 seconden uw hartslag meten.

Afbeelding gemaakt tijdens het meten van de hartslag met de instant heart rate app

Er wordt aangegeven hoe uw hartslag scoort op de schaal van groen/geel/rood. Aan de behaalde harstlag meting kan een opmerking worden toegevoegd. Het is tevens mogelijk de meting te delen met social media zoals facebook.

afbeelding van de 'score' van de hartslag. De hoogte van de hartslag wordt aangegeven evenals of deze binnen of buiten het gemiddelde valt

Daarnaast wordt uw behaalde hartslag in uw timeline opgeslagen, al dan niet met opmerking.

Timelionje van de opgeslagen hartslag metingen in de app