banner-pcinside-v6

Processoren gebruiken stroom om berekeningen uit te voeren. Tijdens de berekeningen wordt vrijwel al deze stroom omgezet in warmte. In de regel gebruiken snellere processoren meer stroom het is daarom belangrijk rekening te houden met onderlinge verschillen.

TDP: Thermal Design Power

Het TDP staat voor thermal design power en geeft een indicatie voor de maximale hoeveelheid warmte die afgevoerd moet worden. In de eerste plaats door de processor koeling, maar het is ook relevant voor bouwers van laptops. Al die warmte moet immers naar buiten worden verplaatst.

Thermal throttling

Door rekening te houden met het TDP wordt gegarandeerd dat de processor onder zijn maximale temperatuur blijft. Dit is belangrijk want indien de processor te warm wordt dan kan deze zichzelf beschadigen. Deze maximale temperaturen liggen overigens vrij hoog, 100 graden is niet abnormaal.

In de praktijk beschermt de processor zichzelf en zal deze trager worden om zo niet over deze waarde heen te gaan. Zodra dit gebeurt spreekt men van thermal throttling. Dit komt vaak in notebooks voor.

Intel en AMD en het TDP

Let op dat Intel en AMD er beiden hun eigen definities van TDP op na houden. Het TDP is onderling dus niet direct te vergelijken.

  • AMD’s TDP: maximum vermogen dat een processor kan afnemen op zijn maximale voltage
  • Intel’s TDP: naar boven afgerond gemiddelde van stroomafname tijdens processor intensieve taken
  • AMD’s ACP: naar beneden afgerond vermogen van stroomafname tijdens diverse benchmarks

Doordat Intel een gemiddelde gebruikt kan de processor voor korte periodes meer stroom afnemen dan het TDP beschrijft. Het TDP van Intel is hierdoor vooral geschikt voor het berekenen van de benodigde koeling, en niet voor de voeding. Bij AMD is dit eigenlijk precies omgekeerd.

TDP en stroomverbruik

In beide gevallen geeft het TDP geeft dus een aardige indicatie voor het stroomvetbuik van een processor. De meeste elektriciteit wordt immers omgezet in warmte. Meten en testen blijft echter de beste manier.

TDP en Procedé

De belangrijkste bepaler van het TDP is het productie proces van de processor. Hoe kleiner het aantal nanometers, des te lager het TDP. Zo werden er in 2011 32nm i7 processoren geproduceerd met een TDP van 95W. In 2014 is omgeschakeld naar 22nm processoren met een TDP van 88W. Zo worden de processoren steeds weer een stukje zuiniger en dus ook makkelijker te koelen!

Comments: