banner-pcinside-v6

PcInside is met update 3.4 weer duidelijker geworden!

De uitleg van de videokaart en harde schijf is opnieuw ontworpen. Bovendien worden er nu ook betrouwbaarheid statistieken gepubliceerd. Daarnaast is de navigatie op de website op de schop genomen en is de snelheid van de site verbeterd…

Inhoudelijke verbeteringen

Nieuw ontwerp Uitleg

In plaats van één lang artikel is de uitleg nu gesplitst in diverse kortere artikelen. Deze artikelen zijn overzichtelijk in rijen van twee te bekijken via de link in het menu.

afbeelding van het verbeterde ontwerp van het onderwerp Uitleg op de vernieuwde site van pcinside

De categorie harde schijf bestaat nu uit de volgende artikelen.

De categorie videokaart bestaat nu uit de volgende artikelen

Betrouwbaarheidsonderzoek

PcInside publiceert voortaan per categorie relevante betrouwbaarheidsstatistieken. Naast het grafisch weergeven van de zogenaamde return rates (producten die terug komen) zal er ook duiding worden gegeven.

afbeelding van de toevoeging van de betrouwbaarste merken per categorie op de vernieuwde site van pcinside

Natuurlijk is ook het ontwerp geüpdatet…


Aanpassingen aan het ontwerp van de website

Update 3.4 is vooral gericht op het verbeteren van de navigatie op PcInside. Er zijn dan ook diverse kleine aanpassingen gemaakt.

Lees meer

De lees meer link herhaalt niet langer de volledige titel maar is beperkt tot “Lees meer…”

afbeelding van de verandering in de lees meer knop, die niet langer de gehele titel van het artikel herhaalt.

Links

Klikbare links zijn voortaan lichtblauw.

update34-links

 

Artikel header

Facebook en Google plus bevinden zich voortaan links boven elk artikel. De print knop is verhuisd naar rechts. Dit lost een aantal problemen op met overlap. Tot slot is het aantal pagina’s voortaan blauw.

afbeelding van de aanpassingen in de links naar facebook en google plus en het verhuizen van de printknop naar de rechterkant

 

Navigatie

De vorige / volgende knop is (veel) groter gemaakt:

update34-nav

 

Onderkant

De inhoudsopgave zelf is in lijn met de rest van de website gestyled. Daarnaast zijn ook hier de links lichtblauw en de letters vergroot.

afbeelding van de opnieuw vormgegeven inhoudsopgave van pcinside

Tot slot zijn er ook een aantal nieuwe functies….


Nieuwe functies

Voortaan zijn er artikel suggesties te vinden aan de zijkant van sommige artikelen.

afbeelding van de in update 3.4 toegevoegde artikel suggesties aan de zijkant van de artikelen

Er is een nieuwe login module.

afbeelding van de nieuwe login module van pcinside 3.4

Technische verbeteringen:

Tot slot zijn de volgende technische verbeteringen gerealiseerd:

  • Gzip compressie voor sneller laden van de website
  • JS compressie voor sneller laden van de website
  • Nieuwe poll module (stemmen)

PcInside hoopt dat met deze update de site nog iets duidelijker is geworden. Mochten er nog tips zijn dan zin deze altijd welkom in de comments of via de facebook pagina!

Comments: